84 sets contain 'Bionicle Hips / Lower Torso with 2 Ball Joints and 7 Tooth Half Gear' (47306)

Find on Bricklink
ID47306
NameBionicle Hips / Lower Torso with 2 Ball Joints and 7 Tooth Half Gear
CategoryBionicle
Weight3.7 grams (0.13 oz)

20005-1 - Klakk

20012-1 - Click

8601-1 - Toa Vakama

8602-1 - Toa Nokama

8604-1 - Toa Onewa

8605-1 - Toa Matau

8622-1 - Nidhiki

8623-1 - Krekka

8686-1 - Lewa Nuva

8687-1 - Pohatu Nuva

8688-1 - Gali Nuva

8689-1 - Tahu Nuva

8690-1 - Toa Onua

8691-1 - Antroz

8692-1 - Vamprah

8693-1 - Chirox

8694-1 - Krika

8695-1 - Gorast

8727-1 - Toa Jaller

8728-1 - Toa Hahli

8730-1 - Toa Hewkii

8731-1 - Toa Kongu

8733-1 - Axonn

8762-1 - Toa Iruini

8763-1 - Toa Norik

8900-1 - Reidak

8902-1 - Vezok

8903-1 - Zaktan

8904-1 - Avak

8905-1 - Thok

8910-1 - Kongu

8911-1 - Jaller

8912-1 - Hewkii